woensdag 24 september 2014

Traceren: uitleg traceerscherm

Hieronder een uitleg van de werking van de filters en traceermogelijkheden. Traceren werkt het allerbest bij zwart/wit-afbeeldingen vanwege het hoge contrast. Hoe lager dat contrast hoe lastiger het is.


Het traceervenster open je door op de knop rechtsboven te klikken. (rood omlijnd)

Selecteer traceergebied:
Klik op deze knop en trek met je muis een veld rondom de te traceren afbeelding. Delen van je afbeelding zullen een gele kleur krijgen. Gebruik de filters om het te traceren plaatje zo goed mogelijk geel te krijgen.

Traceer:
Met deze optie worden alle binnen- en buitenlijnen getraceerd. Dit heeft over het algemeen de voorkeur als je alle lijnen wilt snijden.

Traceer buitenlijn:
Met deze optie wordt er een snijlijn gemaakt rond de buitenste randen van de afbeelding. Dit heeft de voorkeur als je een print & cutbestand van een afbeelding wilt maken, waarbij alleen de buitenranden gesneden moeten worden.

Traceer en koppel los:
Deze optie kun je gebruiken als je meerdere afbeeldingen in 1 plaatje hebt staan en je een specifiek deel wilt snijden. Selecteer een traceergebied rond de uiut de achtergrond te halen deel van de afbeelding.
Vaak is het handig om alleen de Thresholdknop te gebruiken en die helemaal naar 100% te verschuiven zodat het hele plaatje geel wordt.

FILTERS:

High Pass filter:
Door met deze knop te schuiven wordt een afbeelding van de donkerste buitenrand naar het midden toe getraceerd.
Het is vaak het handigst om deze optie uit te zetten.

Low Pass filter:
De afbeelding wordt in tegenstelling tot het Highpass filter vanuit het midden naar de buitenste randen getraceerd.

Threshold:
Met de threshold knop bepaal je hoe breed het traceerfilter op je afbeelding toegepast moet worden. Hoe hoger de Threshold geschoven wordt, hoe beter lichtere kleuren getraceerd zullen worden.

Schaal:
Met het schuiven van de schaal bepaal je de 'gladheid' van de te traceren lijnen in de afbeelding. Dit is alleen nodig als het beeld dat je wilt traceren van lage kwaliteit is.

Een van de problemen bij traceren is het ontstaan van dubbele lijnen. Om dit op te lossen kun je kijken bij het bericht over dubbele lijnen. KLIK HIER:
Geen opmerkingen:

Een reactie posten